BørneIntra v2.19.1

Seneste nyhed...

Kompetencehjulet

  Billede

Kompetencehjulet


 

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

   

  Til forældrene i Den kommunale Dagpleje

   

  Vi oplever tit og ofte, at syge børn afleveres i dagplejen.

   

  • Børn, der har kastet op om natten eller kaster op i morgenmaden er syge og skal ikke i dagpleje
  • Børn, der er sendt hjem fra dagplejen om eftermiddagen med høj feber, skal ikke i dagpleje dagen efter
  • Børn, der har diarre skal ikke i dagpleje
  • Børn, der har brug for Panodil inden de skal i dagpleje, skal ikke i dagpleje
  • Børn, hvis almen tilstand er dårlig, skal ikke i dagpleje
  • Børn med øjenbetændelse, der kræver behandling, må ikke komme i dagpleje, før barnet har været i behandling i mindst 2 døgn og symptomerne er forsvundet - også selv om behandlingen skal fortsætte i længere tid. Jfr. Sundhedsstyrelsens retningslinier

   

  Børn har samme behov for fred og ro, når de er syge, som vi voksne har

   

  Når syge børn holdes hjemme og når der opretholdes god hygiejne både der og i skoler og i daginstitutioner mindskes børns sygelighed til glæde for både børn, forældre og institutioner. At efterleve disse regler kræver en del af alle parter.

   

  Kilde: Sundhedsstyrelsen januar 2011

   

   

   

  20-02-2015
 •  Opslagstavleikon

   

  Faste lukkedage

   

  På følgende dage arrangeres der pasning efter konkret behov:

   

  Dagen efter Kr. Himmelfartsdag (fredag)

   

  27. december til 31. december – begge dage inkl.

   

  Sommerferie: Uge 28 – 29 - 30 i lighed med De Kommunale Daginstitutioner.

   

  Har du brug for pasning kontaktes dagplejekontoret, som ud fra behovet vil sørge for, at der er de nødvendige antal pladser til rådighed.

   

  Grundlovsdag den 5. juni og den 24. december er der helt lukket i dagplejen og ikke mulighed for pasning.

  19-03-2014
 •  Opslagstavleikon

  Medicingivning i dagtilbud i Morsø kommune

   

  • Personalet i dagtilbud har ikke sundhedsfaglig baggrund og er derfor ikke uddannet til at observere og behandle syge børn.
  • Akut syge børn må ikke møde i dagtilbud.
  • Børn der hjemmefra har fået smertestillende medicin er ikke friske til at komme i dagpleje/børnehave.
  • Ved akut sygdom skal forældrene snarest muligt sørge for, at barnet bliver hentet.
  • Medicingivning bør så vidt muligt foregå i hjemmet uden for det tidsrum, børnene er i dagtilbud.

   

  Hvis i vil læse mere om medicingiving skal i logge på fra en pc'er og kigge under vigtige dokumenter.

  27-01-2014