BørneIntra v2.17

Majgården

Majgården er en kommunal daginstitution normeret til 30 børn i alderen 2,9 – 6 år, samt 10 småbørn i alderen fra 6 mdr.

Skiftende billeder

Majgården er en hyggelig gårdbørnehave med integerret småbørnsgruppe, indrettet i en nedlagt landejendom og beliggende i landsbyen Frøslev på Midtmors.
Stuehuset er indrettet med samme faciliteter, som en almindelig børnehave, og børnene har base i tre grupper Guldsmede, Mariehøns og Sommerfugle, og er opdelt efter alder. Småbørnsgruppen Myrerne, holder til i en ny dejlig tilbygning, der er bygget i forlængelse af børnehaven, med egen indgang, men også med mulighed for direkte adgang til børnehaven. Småbørnsgruppen har også eget område på legepladsen. I vores stald holder vi høns, kaniner, marsvin og geder, og børnene er med i den daglige gang i stalden, hvor vi fodrer, rengør og kæler med dyrene. Det store maskinhus er indrettet med indendørs sandkasse og god plads til udfoldelse af forskellig art.
Vi prioriterer, at børn og voksne oplever en tryg, udfordrende hverdag med en god og glad atmosfære.

Seneste nyhed...

SMÅBØRNSGRUPPE I MAJGÅRDEN

Majgården har pr. 1. oktober 2013 startet småbørnsgruppe i ny tilbygning (egen afdeling) i forbindelse med børnehaven.

Du kan få dit barn i småbørnsgruppe fra det er 6 mdr. gammelt.

Ring og hør nærmere hvis du har brug for yderligere information på tlf. 99706637 - spørg efter leder Bettina Lund

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Kære forældre til børnehave børn.

  I den kommende tid vil vi fortsætte i Najas spor og arbejde med sproges udvikling. Vi har lagt 4 billeder op under Dokumenter, som viser hvor vigtigt læsning med dit barn er, også i hjemmet. Cirka 4 gange i ugen vil vi arbejde på kryds og tværs af blandt andet ordopbygning, sprogforståelsen, sproglig bevidsthed, sætningsopbygning, ordforråd og udtale.

  Hvorfor er udviklingen af sproget SÅ vigtigt?

  Sprog er forudsætningen for at udtrykke sig og kommunikere med andre. Der findes mange forskellige sprog,som alle spiller en rolle i børns udviklingsproces og som skal have opmærksomhed. Talesprog, skriftsprog, tegnsprog,kropssprog og billedsprog er blot nogle af de kommunikationsformer, vi alle benytter os af..

  Børn skal støttes i at udvikle deres danske ordforråd og i at forstå de begreber og regler, der gælder for det talte sprog. Deres naturlige interesse for det skrevne sprog skal bakkes op. For at kommunikere ”rigtigt” er det vigtigt, at børn forstår sammenhænge mellem f.eks. kropssprog, mimik og tale. Et varieret og korrekt dansk sprog og evnen til at bruge det, så det passer i forskellige situationer,øger muligheden for at blive forstået.

  Sprog skaber kontakt, og evnen til at bruge nuancerne i sproget støtter og fremmer forståelsen af og fra andre. Det er vigtigt at træne dialogen, så børn i fællesskabet kan tale, lytte, stille spørgsmål, give svar og være aktive i at planlægge fælles aktiviteter og projekter.

  Børn har behov for at møde voksne mennesker, der lytter til dem med forståelse og anerkendelse, så de får mulighed for at udtrykke det, de er i tvivl om, glade for eller kede af, og så de frit kan lufte deres meninger, følelser og tanker.

  Sproglige færdigheder er en indgangsdør til verden – en mulighed for at høste viden og erfaringer. Det er derfor vigtigt at støtte børnene i at sætte ord og begreber på de oplevelser, de har i dagligdagen.

  Sproget er en forudsætning for frugtbare løsninger af problemer og konflikter. Balancen i fællesskabet afhænger af børnenes evner til at sige til og fra, og om de har de sproglige forudsætninger for at udtrykke, hvad de mener, og dermed formår at blive forstået af både børn og voksne.

  Husk at I stadig kan låne "Læse løven Loui"-bøger med hjem, fra børnehaven.

   

  Hilsen personalet

  15-01-2018