BørneIntra v2.16

Morsø Kommune - Børn og Undervisning

Jernbanevej 77900 Nykøbing M

Tlf.: 99 70 70 00

Spørgeskemaundersøgelse om børns sundhed og trivsel

 

Kære forældre

 

I dette efterår gennemfører Morsø Kommune i samarbejde med de øvrige kommuner, Skolesundhed.dk og Region Nordjylland en spørgeskemaundersøgelse om børns sundhed og trivsel, som bl.a. skal udmunde i en regional børnesundhedsprofil, der offentliggøres i foråret 2018.

Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres i uge 37-40.

 

I løbet af denne periode vil vi bede jer om at besvare spørgeskemaet på følgende måde:

  1. Gå ind på www.småbørnsprofilen.dk
  2. Klik på ”Besvar her”
  3. Log ind med NemID
  4. Besvar spørgeskemaet og klik ”Gem”

Hvis I har flere børn, der går i børnehave, bedes I besvare et spørgeskema om hvert barn.

 

Hvorfor en børnesundhedsprofil? Formålet med børnesundhedsprofilen er at få viden om en række områder i forhold til børnenes dagligdag og trivsel - herunder helbred, sundhedsvaner samt sociale relationer. Denne viden kan anvendes i skoler og børnehaver, samlet i kommunen og i regionen til at danne baggrund for indsatser, der forbedrer børnenes trivsel og sundhed i dagligdagen.

 

Spørgeskemaets indhold; Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om jeres barns hverdag, sundhed, helbred og trivsel.

 

Anonymitet og behandling af oplysninger; Jeres besvarelse er personhenførbar via jeres barns CPR-nummer, men når resultaterne fra børnesundhedsprofilen præsenteres, vil besvarelserne altid være anonyme. Det betyder, at det ikke vil være muligt at se, hvad I har svaret på spørgsmålene, da resultaterne kun præsenteres samlet for børnehave/skole, distrikt, kommune eller region.

 

Spørgsmål til børnesundhedsprofilerne

Hvis I har spørgsmål af teknisk karakter vedr. udfyldelse af spørgeskemaet, er I velkomne til at henvende jer til Skolesundhed.dk på telefon: 70 27 27 56 i tidsrummet 7:30-15:00 eller sende en mail til skolesundhed@sundkom.dk.

Har I øvrige spørgsmål til børnesundhedsprofilen, kan I sende dem til kontakt@rn.dk.  

Vi har brug for dine svar For at gøre undersøgelsen så retvisende som muligt, har vi brug for mange svar. Vi sætter derfor stor pris på, at I som forældre giver jer tid til at svare. På forhånd tak!

Med venlig hilsen

Susanne Jørgensen, Konsulent, Morsø Kommune, 9970 7037/2967 3202

Sidst ændret d. 24-08-2017