BørneIntra v2.19.1

Seneste nyhed...

Nødpasning - Den kommunale Dagpleje

Nødpasning - Den kommunale Dagpleje

Dagpleje:

Nødpasning
I forbindelse med lukning af dagplejen etablerer vi nødpasning fra på mandag for de børn og unge, hvis forældre varetager kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor, eller som på trods af myndighedernes opfordring til at holde børnene hjemme, ikke har andre muligheder.


I tilfælde af, at man har behov for nødpasning, skal der gives besked til dagplejekontoret herom hurtigst muligt og senest fredag kl. 10.00. Dette gøres telefonisk til dagplejekontoret.

 

Dagplejekontoret vil herefter melde omfanget og placeringen af nødpasningsberedskabet ud.

 

Opslagstavle...

 •  

  Skoler og Dagtilbud

  Politisk beslutning

  Med baggrund i regeringens beslutning om, at nedlukningen af skoler og dagtilbud er blevet forlænget til og med den 13. april, er der i Morsø Kommune truffet politisk beslutning om følgende:

  ·         Alle overgange mellem dagtilbud og alle overgange mellem dagtilbud og Tidlig SFO, der skulle finde sted pr. 1. april 2020, udsættes indtil skoler og dagtilbud igen er åbne.

  ·         Alle børn forbliver i de tilbud, hvor børnene i dag er indskrevet.

  ·         Forældrebetalingen vil følge taksten på det tilbud, barnet ville være indskrevet i pr. 1. april 2020.

  ·         Der vil ved genåbning etableres et overgangsforløb, der vil sikre alle børn en tryg overgang mellem tilbuddene.

  Der vil blive udsendt detaljeret information om, hvordan vi griber situationen an, når skolerne og dagtilbuddene ikke længere er lukket ned.

  Nødpasning

  Der er etableret nødpasningsberedskab ved alle skoler og dagtilbud i Morsø Kommune. Det gælder både kommunale og private skoler og dagtilbud.

  Hvis man for behov for nødpasning af børn og unge, så skal man blot kontakte den skole eller det dagtilbud, hvor barnet eller den unge går til dagligt.

  Nødpasningsberedskabet er etableret efter følgende kriterier:

  1)      0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

   

  2)      0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

   

  3)      Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov.

   

  Hvis du har spørgsmål til ovenstående, så er kan du kontakte:

   

  Stabschef – Børn & Kultur:                       Dorthe Bertelsen:               99 70 70 34 - ukdb99@morsoe.dk

  Skole- og Dagtilbudschef:                        Michael Dahlgaard:            99 70 61 43 - mida@morsoe.dk

   

  Venlig hilsen

   

  Michael Dahlgaard

  Skole- og Dagtilbudschef

  Morsø Kommune

  24-03-2020
 •  

  Bekendtgørelse om nedlukning og nødpasning træder i kraft

  Kære forældre

  Bekendtgørelsen om nedlukning af skoler og dagtilbud træder i kraft fra dags dato.

  I Morsø Kommune er nødpasningsberedskabet allerede etableret ved samtlige skoler og dagtilbud – både kommunale og private.

  Det betyder, at alle forældre på Mors skal henvende sig til den skole-/dagtilbudsleder, hvor barnet allerede er indskrevet, hvis behovet for nødpasning opstår.

  Nødpasningsordningerne omfatter følgende børn og unge:

  1) 0-9-årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre- og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport- og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

   

  2) 0-9-årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

   

  3) Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov.

   

  Nødpasningsordninger er naturligvis etableret efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Der etableres ikke gruppestørrelser på mere end 10 personer.

   

  18-03-2020
 •  

  Dagpleje:

  Nødpasning
  I forbindelse med lukning af dagplejen etablerer vi nødpasning fra på mandag for de børn og unge, hvis forældre varetager kritiske funktioner i den offentlige eller private sektor, eller som på trods af myndighedernes opfordring til at holde børnene hjemme, ikke har andre muligheder.


  I tilfælde af, at man har behov for nødpasning, skal der gives besked til dagplejekontoret herom hurtigst muligt og senest fredag kl. 10.00. Dette gøres telefonisk til dagplejekontoret på tlf. 99 70 71 78.

   

  Dagplejekontoret vil herefter melde omfanget og placeringen af nødpasningsberedskabet ud.

   

  Med venlig hilsen

  Dagplejekontoret

  12-03-2020
 •  

  Hej dagplejere og forældre

   

  Vi er blevet gjort opmærksom på, at motorikdag og Abeland falder samme dag – nemlig fredag den 20. marts.

   

  Vi har derfor besluttet, at vi denne gang aflyser motorikdag og i stedet for, kan I tage i Abeland, da det er sidst besøg inden sommerferien. Det er ikke muligt at flytte datoen for sidste besøg i Abeland.

   

  Tidspunktet er fra kl. 9.00 - 11.30

   

  Det er aftalt med ”Abeland”, at de forældre, der ville have deltaget i motorikdag også er velkommen i Abeland.

   

  Håber at rigtig mange vil benytte sig af tilbuddet.

   

  Med venlig hilsen

  Dagplejekontoret

  04-03-2020
 •  Opslagstavleikon

   

  Til forældrene i Den kommunale Dagpleje

   

  Vi oplever tit og ofte, at syge børn afleveres i dagplejen.

   

  • Børn, der har kastet op om natten eller kaster op i morgenmaden er syge og skal ikke i dagpleje
  • Børn, der er sendt hjem fra dagplejen om eftermiddagen med høj feber, skal ikke i dagpleje dagen efter
  • Børn, der har diarre skal ikke i dagpleje
  • Børn, der har brug for Panodil inden de skal i dagpleje, skal ikke i dagpleje
  • Børn, hvis almen tilstand er dårlig, skal ikke i dagpleje
  • Børn med øjenbetændelse, der kræver behandling, må ikke komme i dagpleje, før barnet har været i behandling i mindst 2 døgn og symptomerne er forsvundet - også selv om behandlingen skal fortsætte i længere tid. Jfr. Sundhedsstyrelsens retningslinier

   

  Børn har samme behov for fred og ro, når de er syge, som vi voksne har

   

  Når syge børn holdes hjemme og når der opretholdes god hygiejne både der og i skoler og i daginstitutioner mindskes børns sygelighed til glæde for både børn, forældre og institutioner. At efterleve disse regler kræver en del af alle parter.

   

  Kilde: Sundhedsstyrelsen januar 2011

   

   

   

  20-02-2015
 •  Opslagstavleikon

   

  Faste lukkedage

   

  På følgende dage arrangeres der pasning efter konkret behov:

   

  Dagen efter Kr. Himmelfartsdag (fredag)

   

  27. december til 31. december – begge dage inkl.

   

  Sommerferie: Uge 28 – 29 - 30 i lighed med De Kommunale Daginstitutioner.

   

  Har du brug for pasning kontaktes dagplejekontoret, som ud fra behovet vil sørge for, at der er de nødvendige antal pladser til rådighed.

   

  Grundlovsdag den 5. juni og den 24. december er der helt lukket i dagplejen og ikke mulighed for pasning.

  19-03-2014
 •  Opslagstavleikon

  Medicingivning i dagtilbud i Morsø kommune

   

  • Personalet i dagtilbud har ikke sundhedsfaglig baggrund og er derfor ikke uddannet til at observere og behandle syge børn.
  • Akut syge børn må ikke møde i dagtilbud.
  • Børn der hjemmefra har fået smertestillende medicin er ikke friske til at komme i dagpleje/børnehave.
  • Ved akut sygdom skal forældrene snarest muligt sørge for, at barnet bliver hentet.
  • Medicingivning bør så vidt muligt foregå i hjemmet uden for det tidsrum, børnene er i dagtilbud.

   

  Hvis i vil læse mere om medicingiving skal i logge på fra en pc'er og kigge under vigtige dokumenter.

  27-01-2014