BørneIntra v2.19.1

Seneste nyhed...

Brev til forældre i Den kommunale Dagpleje

Brev til forældre kan ses i mappen "Nyhedsbreve fra Dagplejekontoret"

Brev til forældre kan ses i mappen "Nyhedsbreve fra Dagplejekontoret"

Opslagstavle...

 •  

  Nye retningslinjer for dagtilbud – forebyggelse af smittespredning af Covid-19
  Der er i dag udkommet nye retningslinjer for dagtilbud fra Børne- og Undervisningsministeriet. De nye retningslinjer er gældende fra dags dato.
  Lad os starte med at fastslå: Dagtilbuddene i Morsø Kommune er fortsat åbne – vi tager gerne imod alle børn. Der er ikke ændret på dagtilbuddenes åbningstid og kvaliteten i det pædagogiske tilbud er uændret.
  De nye retningslinjer stiller nye forventninger til forældrenes adfærd og hverdagen i dagtilbuddet.
  Forældre:
  • Forældre opfordres til at holde børn hjemme fra dagtilbud, hvis det er muligt
  • Forældre skal bære mundbind eller visir ved aflevering og afhentningen af børn
  • Afstand på 2 meter overholdes så vidt muligt i forbindelse med hente-bringe-situationer, forældresamtaler og lignende
  • Sørg for at afsætte god tid til aflevering og afhentning, så I har tid til at vente lidt, hvis det viser sig, at der er ”myldretid” i dagtilbuddet
  Dagtilbud:
  • Børnene er opdelt i faste grupper/stuer, som er udgangspunktet for aktiviteterne. Hvor det er muligt, opdeles børnene i gruppen/stuen i mindre grupper i løbet af dagen, og disse grupper er gennemgående en hel dag – også når børnene er udenfor.
  • Samling af børn på tværs af grupper/stuer kan forekomme, men bør begrænses. I disse tilfælde skal der være skærpet fokus på sundhedsmyndighedernes anbefalinger om hygiejne, rengøring og afstand
  • Grupperne/stuerne er bemandet af faste voksne i videst muligt omfang
  • Der er et uformindsket og skærpet fokus på hygiejne, rengøring og hensigtsmæssig adfærd
  • Flest mulige aktiviteter afvikles udendørs
  Vi holder skarpt øje med betingelserne for driften i dagtilbuddene i Morsø Kommune således, at det enkelte dagtilbud får de bedste mulige betingelser for en stabil, sikker og tryg drift i den givne situation.
  God weekend.
  Torben Gregersen Michael Dahlgaard
  Direktør – Børn og Kultur Chef – Skole & Dagtilbud

  08-01-2021
 •  

  Skærpede tiltag i dagtilbuddene i Morsø Kommune
  Det er sundhedsmyndighedernes vurdering, at det fortsat er forsvarligt at holde dagtilbuddene åbne.
  Det betyder, at børnene kan møde op i dagtilbuddene (dagpleje, vuggestue og børnehave) i Morsø Kommune som normalt.
  Børne- og Undervisningsministeriet har den 18. december udgivet opdaterede retningslinjer på dagtilbudsområdet. Det er sket for at skabe øget tryghed for børn og ansatte.
  De opdaterede retningslinjer indeholder kraftige anbefalinger til den daglige drift således, at hverdagen i dagtilbuddet kan afvikles så trygt som muligt.
  Hverdagen i dagtilbuddene vil fortsat være planlagt med afsæt i følgende retningslinjer:
  • Børnene er opdelt i faste grupper/stuer, som er udgangspunktet for aktiviteterne
  • Grupperne/stuerne er bemandet af faste voksne
  • Der er et uformindsket fokus på hygiejne, rengøring og hensigtsmæssig adfærd
  • Flest mulige aktiviteter afvikles udendørs
  De skærpede tiltag i dagtilbuddene handler blandt andet om, hvordan man undgår smittespredning i forbindelse med aflevering og afhentning af børnene. Vi får i den anledning brug for hjælp fra forældrene, når denne daglige rutine skal afvikles:
  • Hvis det er muligt, så må aflevering og afhentning meget gerne forgå udendørs
  • Hvis det ikke er muligt, så vil vi gerne bede om, at de, der afhenter og afleverer børnene, bruger mundbind, når man opholder sig indendørs i institutionen.
  • Sørg for at afsætte god tid til aflevering og afhentning, så du har tid til at vente lidt, hvis det viser sig, at der er ”myldretid” i dagtilbuddet.
  Vi vil også gerne bede om, at man er særligt opmærksom på at holde sig opdateret på informationer fra dagtilbuddet. Vi har vist alle sammen lært, at epidemiens udvikling er uforudsigelig, så det er vigtigt, at vi kan ændre adfærd hurtigt, hvis det kræves.
  Vi håber, 2021 bliver et kalenderår, hvor Covid-19 stjæler meget lidt af opmærksomheden i dagtilbuddene i Morsø Kommune.
  Godt nytår!
  Torben Gregersen Michael Dahlgaard
  Direktør – Børn og Kultur Chef – Skole & Dagtilbud

  03-01-2021
 •  Opslagstavleikon

   

  Til forældrene i Den kommunale Dagpleje

   

  Vi oplever tit og ofte, at syge børn afleveres i dagplejen.

   

  • Børn, der har kastet op om natten eller kaster op i morgenmaden er syge og skal ikke i dagpleje
  • Børn, der er sendt hjem fra dagplejen om eftermiddagen med høj feber, skal ikke i dagpleje dagen efter
  • Børn, der har diarre skal ikke i dagpleje
  • Børn, der har brug for Panodil inden de skal i dagpleje, skal ikke i dagpleje
  • Børn, hvis almen tilstand er dårlig, skal ikke i dagpleje
  • Børn med øjenbetændelse, der kræver behandling, må ikke komme i dagpleje, før barnet har været i behandling i mindst 2 døgn og symptomerne er forsvundet - også selv om behandlingen skal fortsætte i længere tid. Jfr. Sundhedsstyrelsens retningslinier

   

  Børn har samme behov for fred og ro, når de er syge, som vi voksne har

   

  Når syge børn holdes hjemme og når der opretholdes god hygiejne både der og i skoler og i daginstitutioner mindskes børns sygelighed til glæde for både børn, forældre og institutioner. At efterleve disse regler kræver en del af alle parter.

   

  Kilde: Sundhedsstyrelsen januar 2011

   

   

   

  20-02-2015
 •  Opslagstavleikon

   

  Faste lukkedage

   

  På følgende dage arrangeres der pasning efter konkret behov:

   

  Dagen efter Kr. Himmelfartsdag (fredag)

   

  27. december til 31. december – begge dage inkl.

   

  Sommerferie: Uge 28 – 29 - 30 i lighed med De Kommunale Daginstitutioner.

   

  Har du brug for pasning kontaktes dagplejekontoret, som ud fra behovet vil sørge for, at der er de nødvendige antal pladser til rådighed.

   

  Grundlovsdag den 5. juni og den 24. december er der helt lukket i dagplejen og ikke mulighed for pasning.

  19-03-2014
 •  Opslagstavleikon

  Medicingivning i dagtilbud i Morsø kommune

   

  • Personalet i dagtilbud har ikke sundhedsfaglig baggrund og er derfor ikke uddannet til at observere og behandle syge børn.
  • Akut syge børn må ikke møde i dagtilbud.
  • Børn der hjemmefra har fået smertestillende medicin er ikke friske til at komme i dagpleje/børnehave.
  • Ved akut sygdom skal forældrene snarest muligt sørge for, at barnet bliver hentet.
  • Medicingivning bør så vidt muligt foregå i hjemmet uden for det tidsrum, børnene er i dagtilbud.

   

  Hvis i vil læse mere om medicingiving skal i logge på fra en pc'er og kigge under vigtige dokumenter.

  27-01-2014